Hvad er en kreditor?

En kreditor er et udtryk, der bruges om en juridisk enhed for eksempel en person eller organisation, der har leveret en vare eller tjenesteydelse. Kreditoren har derfor penge til gode hos en debitor (som er den person, der skylder penge).

 

hvad er en kreditor

 

Helt overordnet er kreditoren leverandør af en tjenesteydelse eller et produkt. I privat regi er en kreditor typisk banker og realkreditinstitutter. Vælger du at tage et lån til eksempelvis en bolig, vil banken og/ eller realkreditinstituttet være kreditoren, og du derimod debitoren i og med, at du skylder pengeinstitutterne penge.

Dog kan en kreditor også ses i forhold til virksomheder. Her kan en kreditor være en konsulent, der har leverer en ydelse for en virksomhed og fakturerer disse timer. Virksomheden skylder derfor konsulenten penge og er debitor.

 

Tilbagebetaling til kreditor

En kreditor kan sikre sin part gennem pant eller kaution. Dette betyder, at ved en konkurs eller likvidation har kreditor fortrinsret fremfor de andre kreditorer.

Realkreditinstitutter tager blandt andet pant i fast ejendom ved lån. Har du derfor fundet ud af ‘hvor meget kan jeg låne til hus’ og optaget et lån hos et realkreditinstitut, tager de pant i den faste ejendom som sikkerhed.

Er man kreditor, kan man desuden pålægge renter og rykkergebyrer i tilfælde af sen eller manglende betaling. Skylder man derfor penge, er det derfor vigtigt at holde styr på sine kreditorer.

Hvad sker der, når debitoren ikke betaler kreditoren? Det ses desværre, at kreditoren ikke altid får sine penge. I disse tilfælde kan kreditoren gå til inkasso og få hjælp til at opkræve sine penge.

 

Pengekreditor vs. realkreditor

Der bliver i særlige tilfælde (inden for obligationsretten) skelnet mellem en såkaldt pengekreditor og en realkreditor.

En pengekreditor har penge til gode, hvorimod en realkreditor i stedet har en tjenesteydelse eller vare til gode.

Eksempel:

Du køber en knallert. Sælgeren har i denne situation penge til gode hos dig ved at han sælger cyklen til dig mod en specifik købesum og er pengekreditoren.
Dig, som køber knallerten, er realkreditoren. Dette skyldes, at du har betalt og dermed krav på at knallerten (varen).