Hvad er et ejerpantebrev?

Hvad er et ejerpantebrev helt præcist? Det er der mange, der undrer sig over.

Et ejerpantebrev er en specifik type pantebrev, der udstedes af ejeren selv. Det betyder, at ejendommens ejer både står som som debitor og kreditor (eller både som panthaver og pantsætter). Denne oprettes ofte i forbindelse med lån for eksempel ved kassekredit eller ved køb af lejlighed.

 Hvad er et ejerpantebrev

 

Ved optagelse af lån kræver pengeinstitutter ofte, at man stiller sikkerhed i eksempelvis sin ejendom. Her skal der ske en overdragelse af rettighederne samt sikkerheden, som ligger i ejerpantebrevet, fra ejeren til en anden part. Den anden part kan eksempelvis være banken eller en kreditor. Dette sker ved en underpantsætning af ejerpantebrevet og betyder i bund og grund, at ejeren videresælger sit pantbevis.

 

Ejerpantebrevets fordele

Et ejerpantebrev kan genbruges og kan stå til sikkerhed for flere forskellige underpantsættere modsat det almindelige pantebrev. Dette er en fordel, da ejer herved ikke behøver betale tinglysningsafgiften igen. Selvom dette pantebrev koster 1600 kr. samt 1,5% af beløbet på ejerpantebrevet, kan det derfor alligevel være en god investering, når det bruges flere gange.

Det eneste, der kræves, er, at gælden er blevet betalt af – herefter kan selvsamme ejerpantebrev bruges, når du i fremtiden igen ønsker at optage et lån. Bliver gælden ikke først indfriet, overskrides ejerpantebrevets rammer, hvilket betyder, at långiver mister sikkerheden, som han/ hun ellers måtte have.

Køber du en ejendom, hvor der er pantebrev i, kan det være en god idé at aftale med sælgeren, at pantebrevet videregives ved salget.

 

Hvornår er et pantebrev gyldigt?

For at være gyldigt skal et ejerpantebrev tinglyses ligesom andre pantebreve. Ønsker du at stifte underpant (altså at overdrage rettighederne og ikke mindst sikkerheden til eksempelvis en bank), skal ejerpantebrevet igen tinglyses. Her skal tinglysningsafgiften dog ikke betales på ny. En overdragelse af pantebrevet kan derfor gøres uden ekstra omkostninger.

Tinglysningen af ejerpantebreve sker på tinglysning.dk.